Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Zápis do 1.ročníka

Date: február 24, 2019 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Vážení rodičia,

zápis do prvého ročníka sa v tomto šk. roku 2018/19 uskutoční 2. a 3. apríla 2019 v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove základnej školy v T. Kľačanoch.

Tlačivá k zápisu môžete vyplniť aj vopred doma a priniesť ich vytlačené a podpísané na zápis. Nezabudnite na podpis oboch zákonných zástupcov. So sebou si prineste rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

 

Tlačivá na stiahnutie:

dotazník k zápisu

Dotazník o dieťati

splnomoc.

súhlas so sprac.osob. údajov a čestné vyhlásenie zápis

Žiadosť o odklad

žiadosť o prij.do 1.r.


zbalené tlačivá v archive .rar
tlačivá archív