Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Slávnostné zahájenie školského roka 2019 / 2020

Date: september 11, 2019 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Prvý školský deň začal povzbudivými slovami od pani riaditeľky PaedDr. Viery Barbuščákovej a pani starostky obce Ing. Adriany Záborskej. Privítali všetkých žiakov, pedagógov, nepedagogických zamestnancov, rodičov, no hlavne našich maličkých prváčikov. Tento školský rok zasadne do lavíc spolu 45 žiakov, z toho 12 prváčikov. Privítali sme aj nový personál školskej jedálne, pani Andreu Hirschnerovú a pani Zuzanu Kubisovú. Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Danke Grenovej a Mgr. Monike Olešovej i žiakom, ktorí si pripravili kultúrny program. Prajeme si veľa síl, trpezlivosti, chuti kráčať vpred, úsmevu a zdravíčka … Tešíme sa na Vás milí žiaci.