Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Environmentálna exkurzia do Brantneru v Martine, 29.10.2019

Date: november 4, 2019 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Posledný predprázdninový deň sme využili na environmentálnu exkurziu do recyklačného centra Brantner v Martine. Spoločnosť BRANTNER funguje od roku 1993 a okrem zberu odpadu, triedenia a recyklovania plastov či papierového odpadu je jej úlohou aj zber bioodpadu, kosenie a udržiavania parkov v meste, hrabanie lístia, udržiavanie ciesst, mobilný výkup papiera i použitých olejov z domácností. Priamo v areáli spoločnosti je vytvorený ZBERNÝ DVOR, kde sú umiestnené kontajnery na určitý druh odpadu, takže milí občania môžete priniesť listy a konáre, stavebný materiál, drevené odpady, kov, či elektroniku. Z poučnej prezentácie sme si pripomenuli a uvedomili, aké dôležité je separovať odpad, pretože sa dá ďalej použiť na výrobu druhotných výrobkov, t.z. zrecyklovať. Objasnili nám, že do plastov, teda do žltého kontajnera patrí okrem PET fliaš, tvrdených plastov, plastového záhradného nábytku, polystyrénu aj tetrapakové obaly od mlieka či džúsov a kovové plechovky. Plasty sa následne triedia, recyklujú. Na výrobu koberca sa použije 150 plastových fliaš, alebo na výrobu 1 reflexnej vesty 30 fliaš. Nepotrebný elektroodpad, ktorý prinesiete do zberného dvora sa ďalej dokáže zrecyklovať až na 90 %. S našou sprievodkyňou slečnou Ninou sme nakukli priamo do haly, kde plastový odpad triedia a lisujú. PET fľaše triedi 6 žien ručne podľa farieb – modré, číre, zelené a ružové s hnedými do určených klietok. neobišli sme ani samotnú skládku, ktorá bola obrovská a funguje od roku 1993. Samotná skládka bola rozdelená do troch častí. Zatrávnená časť – Rekultivovaná, druhá časť uzavretá v máji tohto roku sa pripravuje na zatrávnenie a tretiu časť otvorili v máji tohto roku, z ktorej trčia akoby dva komíny, cez ktoré sa uvoľnujú plyny vznikajúce pri hnilobnom procese odpadu. Pod horou odpadu musí byť špeciálny podklad zo štrku, nepremokavej geotextílie a iných vrstiev, aby predišli úniku nebezpečných látok do podzemia. Týmto všetkých občanov vyzývame, aby začali produkovať menej odpadu, odpad triediť a tým prispieť k revitalizácií nášho životného prostredia. Ďakujeme za možnosť vidieť, počuť a byť v dianí tejto dôležitej spoločnosti a pani Lucke Šimkovej za typ na exkurziu.