Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Vianočná besiedka, 11. december 2019

Date: december 16, 2019 Author: admin Categories: Dokumenty školy

V tomto predvianočnom čase sme zastavili svoje uponáhľané nohy i myšlienky, na chviľu sme zabudli na starosti a ponorili svoju myseľ do čarovného vystúpenia našich žiakov pod vedením pani učiteliek na Vianočnej besiedke, ktorá nenechala ani jedno srdce chladným.
Program začali naši najstarší štvrtáci hudobno dramatických vystúpením Vianoční Šktiatkovia. Po nich nasledovali naši najmenší prváčikovia, ktorí podali príbeh vločiek iskieročiek, odvážnej anjelinky i perinbabky.
Program pokračoval biblickým príbehom O KRÁĽOVI ŠALAMÚNOVI v podaní štvrtáčikov. Nechýbalo ani pásmo vianočných kolied a básní od našich tretiačikov. Trieda 2.A si pripravila a zdramatizovala príbeh Narodenia Ježiška a poukázala prostredníctvom zvieratiek na ľudské vlastnosti.
Na záver deti aj s pani učiteľkami zaspievali pieseň Tichá noc, Svätá noc. Po vystúpení čakalo na deti sladké pohostenie a pre dospelých aj vynikajúci punč. Ďakujeme všetkým priateľom školy, ktorí prispeli koláčikmi a inými maškrtami. Želáme si pokojné a radostné Vianoce prežité v kruhu najbližších.