Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Zápis do 1.ročníka

Date: apríl 6, 2020 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka sa tento školský rok uskutoční od 15.4. do 30.4.2020 elektronicky prostredníctvom žiadosti a dotazníkov, ktoré sa nachádzajú na stránke našej školy www.skolaklacany.sk v sekcii Tlačivá.

Možnosti, ktoré naša škola ponúka:

1. Zákonný zástupca si vytlačí prihlášku a dotazníky. Vyplnené ich donesie do školy v termíne od 15. do 30.4. 2020 po predchádzajúcom objednaní sa na dole uvedenom telefónnom čísle. 

2. Zákonný zástupca, ktorý nemá možnosť vytlačiť si prihlášku, objedná sa na zápis na dole uvedenom tel. čísle. V škole mu budú poskytnuté tlačivá, ktoré si tam následne vyplní. 

3. Zákonný zástupca, ktorý má záujem o odklad povinnej školskej dochádzky u svojho dieťaťa a dieťa absolvovalo diagnostiku formou depistáže v MŠ, bude kontaktovať CPPPaP, ktorá ich eviduje. Deti, ktoré neabsolvovali depistáž budú posudzované individuálne (taktiež je nutné objednať sa v CPPPaP). Zákonný zástupca následne podá žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, vyjadrenie poradne doloží k žiadosti a kontaktuje ZŠ na dole uvedenom tel. čísle.  

Do školy príde zákonný zástupca bez dieťaťa, s občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa, ktoré ide zapisovať. Pracovník ZŠ overí údaje v prihláške, zákonný zástupca si následne objedná pomôcky do 1. ročníka ( preto si donesie so sebou finančnú hotovosť)

Kontakt: 043/ 4220 151