Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Date: september 1, 2020 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Informácie k otvoreniu ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021.

PRE MIMORIADNU SITUÁCIU COVID 19 budú v prvý deň školského roka, t.j. 2. Septembra 2020  platiť nasledovné organizačné pokyny:

Žiaci prídu podľa ročníkov v časových intervaloch pred budovu ZŠ, kde

si ich vyzdvihne triedny učiteľ. Do budovy vchádzajú len žiaci, BEZ
RODIČOV. Výnimkou sú žiaci 1. ročníka, ktorí prídu pred budovu ZŠ s 1
zákonným zástupcom (ktorý bude mať ochranné prostriedky) a vstúpia do
budovy s triednou pani učiteľkou. V daný deň bude i triedne rodičovské
združenie ( len rodičov žiakov 1.A).


1. Žiaci 1. ročníka nástup o 8.00 hod
2. Žiaci 2. ročníka nástup o 8.05 hod
3. Žiaci 3. ročníka nástup o 8.10 hod
4. Žiaci 4. ročníka nástup o 8.15 hod

V prvý školsky deň je potrebné doručiť i vyplnené tlačivá dané ministerstvom.(viď. TLAČIVÁ „Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti“)
ŽIAK BEZ vyplnených tlačív nemôže byť vpustený do budovy ZŠ.

Ukončenie vyučovania bude o 9.30 hod.

Školský klub detí bude v prevádzke od 3.septembra 2020.
Tešíme sa na Vás!
Dokumenty:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca