Krúžky

  • kukni na facebook

Krúžky

Šikovné ruky 

Vyučujúci: Mgr. Olešová

Na krúžku šikovných rúk deti zapájajú svoju tvorivosť a šikovnosť pri výrobe rozličných darčekových predmetov a výkresov. Používajú rôzne techniky kreslenia i manuálne náročnejšie techniky. Práce vyrobené pod vedením vyučujúcej zdobia priestory školy, slúžia ako kulisy pri školských vystúpeniach a v neposlednom rade sa posielajú i do výtvarných súťaží.


Hra na klavíri – SZUŠ  /odbor: klavír/výtvarný odbor/

Odbor klavír

Vyučujúci: A. Podolajová

Krúžok navštevujú deti hudobne nadané, kde ďalej rozvíjajú svoj zmysel pre hudbu.

Výtvarný odbor

Vyučujúci: Scarlet Baolgová


Športový krúžok

Vyučujúci: Ing. Záturecký

Rôznymi športovými aktivitami sa spoločne posnažíme efektívne vyplniť voľný čas.


Počítačový krúžok –

Vyučujúci: Ing. M.Markovič


 

Časový harmonogram krúžkovej činnosti

P: počítačový krúžok
1.skupina: 13.00-14.00,

2.skupina: 14.00-15.00

U: besiedka: 14.00 – 15.15

S:

Š: športový krúžok:
1.skupina: 13.00-14.00

2.skupina: 14.00-15.00

P: šikovné ruky: 13.00-14.30