Krúžky

  • kukni na facebook

Krúžky

Šikovné ruky 

Vyučujúci: Mgr. Olešová

Na krúžku šikovných rúk deti zapájajú svoju tvorivosť a šikovnosť pri výrobe rozličných darčekových predmetov a výkresov. Používajú rôzne techniky kreslenia i manuálne náročnejšie techniky. Práce vyrobené pod vedením vyučujúcej zdobia priestory školy, slúžia ako kulisy pri školských vystúpeniach a v neposlednom rade sa posielajú i do výtvarných súťaží.


SZUŠ výtvarný odbor

Vyučujúci: p. Moncmanová


Tanečný krúžok 

Vyučujúci:  p. Drábiková


Športový krúžok

Vyučujúci: p.Martinú

Rôznymi športovými aktivitami sa spoločne posnažíme efektívne vyplniť voľný čas.


Počítačový krúžok 

Vyučujúci: Ing. M.Markovič


 

Časový harmonogram krúžkovej činnosti

P: počítačový krúžok  – Ing. Markovič
14:00 – 15:30

 

U: Minihádzaná – p.Martinú
13:00 – 14:00 ; 14:00 – 15:00

 

S:Krúžok šikovné ruky – Mgr.Olešová
13:00 – 14:30

 

Š: Tanečný krúžok –  p. Drábiková
13:00 – 14:30

 

P: Výtvarný odbor SZUŠ – p. Moncmanová
12:00 – 13:30 ; 13:30 – 15:00

 

Krúžková činnosť sa bude realizovať od mesiaca október. Bude poskytovaná CVČ Domino z Vrútok, výtvarný odbor SZUŠ Dražkovce.