Dokumenty školy

  • kukni na facebook

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Date: december 1, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Zapojili sme sa do celoslovenskej výzvy “KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK” Vďaka Vám milé deti, rodičia a priatelia zo  Škola Turčianske Kľačany  sme vytvorili darčekové krabice plné sladkých, slaných, mäkkučkých a teplučkých, voňavých a zabavných a zo srdca darovaných maličkostí pre našich skôr narodených seniorov. ĎAKUJEME a prajeme radostné a láskyplné vianočné…

čítaj viac

Lesná pedagogika, 12.10.2021

Date: október 19, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Po dvoch rokoch k nám zavítali lesníci, Erik a Lacko zo Štátne lesy SR, o.z. Žilina aby nám odhalili živočíšne i rastlinné tajomstvá lesov. Pripravili si pre našich žiakov pútavé aktivity, ako poschodia lesa, aké som zviera, orientácia v korunách stromov, stopy a zvuky lesných zvierat, život jeleňa, či rozlišovanie drevín. Fascinovali nás kožušiny líšky…

čítaj viac

Beseda – október, mesiac úcty k starším, 14.10.2021

Date: október 19, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Október je mesiacom úcty k starším. Pozvanie na besedu prijali pani Editka Chromcová a pani Hanka Holúbková, občianky obce Turčianske Kľačany a priateľky ZŠ Turčianske Kľačany. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére, témou boli školské časy a život kedysi v porovnaní s prítomnosťou. Pani Editka pracovala ako učiteľka, chodila do školy v Kľačanoch. Pani Hanka…

čítaj viac

Beseda s pani starostkou obce, 28.9.2021

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Súčasťou Regionálnej výchovy je spoznávanie obce, v ktorej je moja Škola Turčianske Kľačany . So žiakmi 4.A sme navštívili pani starostku Obec Turčianske Kľačany. Plnohodnotná beseda plná vyčerpávajúcich informácií od pani starostky, otázok od žiakov mala veľký význam. Dozvedeli sme sa, že v týchto dňoch dostanú občania Kľačian v spolupráci  s Brantnerom modré vrecia na…

čítaj viac

Pasovanie prvákov, 28.9.2021

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Tento školský rok 2021/2022 sme pasovali za riadnych žiakov školy ZŠ Turčianske Kľačany 15 detí, ktoré museli zdolať niekoľko športových i vedomostných úloh, zložiť pasovací sľub,   “odovzdať ” odtlačky prstov a pustiť sa s triednou pani učiteľkou, ostatnými spolužiakmi, pani učiteľkami a pani vychovávateľkami do školského roka plného zážitkov, úsmevu, vedomostí a zhodnocovania zručností. Za…

čítaj viac

ADOPTUJ KRAVIČKU, environmentálny projekt na šk.rok 2021/2022

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Celoročný projekt na školský rok 2021/2022 – ADOPTUJ KRAVIČKU je unikátny projekt realizovaný z Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. V zábavnej a edukatívnej školskej súťaži Adoptuj kravičku si každý triedny kolektív virtuálne adoptoval kravičku a od 1.10. 2021 sa o ňu virtuálne a zábavnou formou stará,…

čítaj viac

EKOALARM 2021/2022

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Celoročný projekt na školský rok 2021/2022 – EKOALARM realizujeme na našej škole za podpory Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. Chceme byť príkladom pre žiakov, rodičov ale aj pre celý región, chceme viesť žiakov ku vzťahu k prírode a učiť ich ako a prečo minimalizovať a triediť odpad aj na našej škole. Do každej triedy…

čítaj viac

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, 26. september 2021

Date: september 27, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Ani v našej skoličke sme nezabudli na 26. september, čo je Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. V každej triede žiaci pod vedením triednych učiteliek vytvárali projekty a  zároveň učebné pomôcky – kvet vlajok, zaujímavosti európskych…

čítaj viac

Medzinárodný deň detí, 2.6.2021

Date: jún 5, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

MDD hravo a s úsmevom. S deťmi sme súťažili, prakticky sa vzdelávali, osvojovali si zručnosti zo všetkých oblastí výchovy. Absolvovali sme nenáročnú turistiku do okolia obce. Prajeme Vám krásny deň milé deti

čítaj viac

DEŇ Zeme, 22.APRÍL 2021

Date: máj 10, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Apríl mesiac lesov a našej planéty Zem. Na Deň Zeme, 22.apríla sme sa symbolicky všetci obliekli do modrej faby ako modrá planéta Zem, čo predstavuje množstvo vody na našej planéte. Na hodinách prvouky, prirodovedy, vlastivedy, etickej výchovy, telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, ranných komunitách a v školskom klube sme prostredníctvom rôznych aktivít priblížili ochranu životného prostredia,…

čítaj viac