Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Medzinárodný deň detí, 2.6.2021

Date: jún 5, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

MDD hravo a s úsmevom. S deťmi sme súťažili, prakticky sa vzdelávali, osvojovali si zručnosti zo všetkých oblastí výchovy. Absolvovali sme nenáročnú turistiku do okolia obce. Prajeme Vám krásny deň milé deti

čítaj viac

DEŇ Zeme, 22.APRÍL 2021

Date: máj 10, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Apríl mesiac lesov a našej planéty Zem. Na Deň Zeme, 22.apríla sme sa symbolicky všetci obliekli do modrej faby ako modrá planéta Zem, čo predstavuje množstvo vody na našej planéte. Na hodinách prvouky, prirodovedy, vlastivedy, etickej výchovy, telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, ranných komunitách a v školskom klube sme prostredníctvom rôznych aktivít priblížili ochranu životného prostredia,…

čítaj viac

Date: marec 26, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Milí rodičia, na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od pondelka (29.3. 2021) otvárame brány našej školy pre VŠETKY deti. Samozrejme, za prísnych hygienických opatrení. Naďalej platí, že v pondelok ráno musí každé dieťa priniesť Vyhlásenie o  bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu aspoň 1 zákonného zástupcu. Všetky deti musia mať rúško nielen na tvári, ale…

čítaj viac

Zápis do 1. ročníka

Date: marec 21, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Milí rodičia budúcich prváčikov. Blíži sa termín zápisu detí do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022. Vážime si Váš záujem o vzdelávanie Vašich detí na ZŠ Turčianske Kľačany, preto Vám poskytujeme  aktuálne  informácie k zápisu. Osobný Zápis bude prebiehať bez prítomnosti dieťaťa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu (prípadné zmeny upresníme na stránke školy). Zapísať je…

čítaj viac

Naša škola v školskom roku 2020/2021

Date: marec 17, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Základná škola v Turčianskych Kľačanoch sa nachádza v malebnom prostredí na dosah prírody a mesta s prístupom osobnej i hromadnej dopravy. Sme škola rodinného typu, v triedach máme znížený počet žiakov, ktorým sa individuálne venujeme.  Okrem zanietených pedagógov pôsobí na škole asistentka učiteľa, ktorá sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 2. ročníka regionálnu výchovu….

čítaj viac

OZNAM

Date: marec 7, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Milí rodičia, od 8. 3. 2021 v čase epidemiologickej situácie COVID 19 naďalej pokračujeme v dištančnej výučbe vo všetkých ročníkoch. Prezenčne budú vzdelávané len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. Od 8. 3. 2021 platia nasledovné pravidlá: Na základe usmernení MŠVVaŠ SR, Vás upozorňujeme, že Vyhlásenia o…

čítaj viac

Alfiáda 2020

Date: február 18, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Po obnoveni chodu školy 8. 2. 2021 čakalo pre žiakov prekvapenie v podobe hlavnej výhry v súťaži Alf online testovanie. Zo 456 zapojených skôl z celého Slovenska sa tá naša školička v Turčianskych Kľačanoch vyšvihla na 1. miesto, a to najmä vďaka žiakom zo 4.A triedy a ich triednej pani učiteľke Mgr. Danke GRENOVEJ. Prvá…

čítaj viac

Fašiangy, február 2021

Date: február 18, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Návrat do školy sa niesol v duchu fašiangov. V školskom klube detí i na výtvarnej výchove sme si pripomenuli obdobie zábavy, plesov a karnevalov. Deti sa tešili z výroby fašiangových  masiek. ZÁBAVNÉ ŠKRABOŠKY Tura, zvierat a šašov ZDOBIA NAŠU ÚTULNÚ ŠKOLU …

čítaj viac

ĎALŠÍ ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV …

Date: december 23, 2020 Author: admin Categories: Dokumenty školy

ALFIÁDA 2020, súťaž, do ktorej sa mohlo zapojiť každé školské zariadenie na území SR alebo trieda a jej žiaci, ktorí používajú vo vzdelávacom procese zakúpený program AlfBook alebo zakúpený program Alfík alebo zakúpený Prístup do databázy učebných materiálov a online testovania Alf. Súťaž sa ukončila 20.12.2020. Naša škola obsadila 1. miesto v kategórií Najlepšia škola,…

čítaj viac

Svätá Lucia, 13.december 2020

Date: december 17, 2020 Author: admin Categories: Dokumenty školy

“Hojného požehnania gazda i gazdiná, hojného požehnania celá rodina. Navštívili sme Váš dom, aby sme bosorkám dali zbohom.” … na Slovensku sa tradovalo, že Lucia bola najväčšou čarodejnicou. Už deň pred Luciou sa odporúčalo dobre najesť cesnaku, aby boli ľudia i statok chranený pred čarami. Podľa dávnych zvykov sme aj my dievčence prezlečené za LUCKY,…

čítaj viac