Udalosti školy

  • kukni na facebook

2 percentá

Date: február 11, 2022 Author: admin Categories: Udalosti školy

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy, opätovne máte možnosť pomôcť našej škole poukázaním 2% z Vašej zaplatenej dane. Získané peniaze budú tak ako vždy použité na zlepšenie a zatraktívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, vnúčat. Ako škola si veľmi vážime, keď nám takýmto spôsobom pomôžete. Ďakujeme!   Postup: 1. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania…

čítaj viac

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Date: december 1, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Zapojili sme sa do celoslovenskej výzvy “KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK” Vďaka Vám milé deti, rodičia a priatelia zo  Škola Turčianske Kľačany  sme vytvorili darčekové krabice plné sladkých, slaných, mäkkučkých a teplučkých, voňavých a zabavných a zo srdca darovaných maličkostí pre našich skôr narodených seniorov. ĎAKUJEME a prajeme radostné a láskyplné vianočné…

čítaj viac

Lesná pedagogika, 12.10.2021

Date: október 19, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Po dvoch rokoch k nám zavítali lesníci, Erik a Lacko zo Štátne lesy SR, o.z. Žilina aby nám odhalili živočíšne i rastlinné tajomstvá lesov. Pripravili si pre našich žiakov pútavé aktivity, ako poschodia lesa, aké som zviera, orientácia v korunách stromov, stopy a zvuky lesných zvierat, život jeleňa, či rozlišovanie drevín. Fascinovali nás kožušiny líšky…

čítaj viac

Beseda – október, mesiac úcty k starším, 14.10.2021

Date: október 19, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Október je mesiacom úcty k starším. Pozvanie na besedu prijali pani Editka Chromcová a pani Hanka Holúbková, občianky obce Turčianske Kľačany a priateľky ZŠ Turčianske Kľačany. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére, témou boli školské časy a život kedysi v porovnaní s prítomnosťou. Pani Editka pracovala ako učiteľka, chodila do školy v Kľačanoch. Pani Hanka…

čítaj viac

Beseda s pani starostkou obce, 28.9.2021

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Súčasťou Regionálnej výchovy je spoznávanie obce, v ktorej je moja Škola Turčianske Kľačany . So žiakmi 4.A sme navštívili pani starostku Obec Turčianske Kľačany. Plnohodnotná beseda plná vyčerpávajúcich informácií od pani starostky, otázok od žiakov mala veľký význam. Dozvedeli sme sa, že v týchto dňoch dostanú občania Kľačian v spolupráci  s Brantnerom modré vrecia na…

čítaj viac

Pasovanie prvákov, 28.9.2021

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Tento školský rok 2021/2022 sme pasovali za riadnych žiakov školy ZŠ Turčianske Kľačany 15 detí, ktoré museli zdolať niekoľko športových i vedomostných úloh, zložiť pasovací sľub,   “odovzdať ” odtlačky prstov a pustiť sa s triednou pani učiteľkou, ostatnými spolužiakmi, pani učiteľkami a pani vychovávateľkami do školského roka plného zážitkov, úsmevu, vedomostí a zhodnocovania zručností. Za…

čítaj viac

ADOPTUJ KRAVIČKU, environmentálny projekt na šk.rok 2021/2022

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Celoročný projekt na školský rok 2021/2022 – ADOPTUJ KRAVIČKU je unikátny projekt realizovaný z Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. V zábavnej a edukatívnej školskej súťaži Adoptuj kravičku si každý triedny kolektív virtuálne adoptoval kravičku a od 1.10. 2021 sa o ňu virtuálne a zábavnou formou stará,…

čítaj viac

EKOALARM 2021/2022

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Celoročný projekt na školský rok 2021/2022 – EKOALARM realizujeme na našej škole za podpory Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. Chceme byť príkladom pre žiakov, rodičov ale aj pre celý región, chceme viesť žiakov ku vzťahu k prírode a učiť ich ako a prečo minimalizovať a triediť odpad aj na našej škole. Do každej triedy…

čítaj viac

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, 26. september 2021

Date: september 27, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Ani v našej skoličke sme nezabudli na 26. september, čo je Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. V každej triede žiaci pod vedením triednych učiteliek vytvárali projekty a  zároveň učebné pomôcky – kvet vlajok, zaujímavosti európskych…

čítaj viac

Medzinárodný deň detí, 2.6.2021

Date: jún 5, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

MDD hravo a s úsmevom. S deťmi sme súťažili, prakticky sa vzdelávali, osvojovali si zručnosti zo všetkých oblastí výchovy. Absolvovali sme nenáročnú turistiku do okolia obce. Prajeme Vám krásny deň milé deti

čítaj viac