január2015

  • kukni na facebook

Finančná vzdelanosť je dôležitá

Date: január 4, 2015 Author: admin Categories: Viete že?

Naša škola neustále nasleduje nové trendy skvalitňujúce vyučovací proces. Vyberáme si tie, ktorých kvalita a zacielenosť najlepšie zodpovedá potrebám našej školy. Finančná gramotnosť je dôležitá nielen pre dospelého človeka, ale i pre dieťa, ktoré sa jej má priúčať už na prvom stupni ZŠ. Vďaka Informačnému stredisku Jána Štofiru máme aj my možnosť vniknúť do sveta…

čítaj viac