október2015

  • kukni na facebook

Beseda s občiankami našej obce na tému ako vyzerala škola kedysi

Date: október 26, 2015 Author: admin Categories: Udalosti, Udalosti školy

Aj tento rok pani učiteľka Renátka Lepetová pozvala na besedu do školy občanky našej obce Turčianske Kľačany, p. Jurečkovú a p. Husárovú, aby deťom prvého a druhého ročníka priblížili školský život kedysi. Naši žiaci pod vedením p. uč. Dany Grenovej zaspievali pesničky, ktoré sa už stihli naučiť za necelé dva mesiace na hodinách hudobnej výchovy.

čítaj viac

Jesenné gastronomické inšpirácie

Date: október 19, 2015 Author: admin Categories: Udalosti, Udalosti školy

Aj tento rok sme sa my dospelí nechali inšpirovať od našich detí, ktorým fantázia nechýba. Žiaci si po triedach pripravili zdravé chutné gastronomické recepty, ktoré potom prezentovali a ponúkali svojim spolužiakom v štýle trieda hostí triedu. Dozvedeli sme sa množstvo nových zaujímavých informácií o daroch našej Zeme, naplnili svoje brušká, vyskúšali chuťové poháriky a kochali…

čítaj viac

Nový svet na bunkovej úrovni

Date: október 7, 2015 Author: admin Categories: Projekt - Nový svet na bunkovej úrovni

Základná škola Turčianske Kľačany pod vedením Mgr. Lucie Purdovej a Mgr. Dany Grenovej podala žiadosť na získanie finančnej podpory od Nadácie Allianz. Keďže sme uspeli, naša škola získala finančný grant od Nadácie Allianz na realizáciu projektu s názvom “Nový svet na bunkovej úrovni.” Projekt bude realizovaný v októbri 2015 počas environmentálnej vychádzky do extravilánu obce…

čítaj viac

Environmentálna výchova v Turčianskej Štiavničke

Date: október 6, 2015 Author: admin Categories: Udalosti, Udalosti školy

Každoročne absolvujú žiaci 4. ročníka environmentálnu výchovu v CVČ Turčianska Štiavnička. Ujo Paľko, ako ho všetci volajú, podáva žiakom pútavým spôsobom a ľudským prístupom zaujímavosti z našej prírody. V Turčianskej Štiavničke sme navštívili park s jedinečnými okrasnými drevinami. Našli sme tam i zvláštny ihličnan GINKO BILOBA, ktorému vraj všetky listy opadnú za jednu noc. Pre…

čítaj viac

Slávnostné otvorenie školského roka 2015 / 2016

Date: október 1, 2015 Author: admin Categories: Udalosti, Udalosti školy

čítaj viac

Literárne múzeum a prehliadka historického centra mesta Martin

Date: október 1, 2015 Author: admin Categories: Udalosti, Udalosti školy

Žiaci 4. ročníka venovali piatok zážitkovému učeniu. Najprv navštívili literárne múzeum v Martine a následne absolvovali prehliadku kultúrnych a historických pamiatok mesta Martin v sprievode p. Hanekovej. Medzi navštívené miesta patrili napr. Národný cintorín, Matica slovenská, Kostol Sv. Martina, Múzeum A. Kmeťa, Turčianska galéria … Pri prehliadke si žiaci vypočuli výklad a rôzne zaujímavosti spojené…

čítaj viac