november2015

  • kukni na facebook

Výroba vianočných ozdôb – tvorivá atmosféra

Date: november 18, 2015 Author: admin Categories: Dôležité

V našej školičke sme už vianočne naladení. Pod našimi šikovnými ručičkami vznikajú krásne výrobky, z ktorých máme veľkú radosť. Výrobky chystáme na vianočné trhy… Prajeme si veľa nápadov.

čítaj viac

Pasovanie prváčikov

Date: november 18, 2015 Author: admin Categories: Udalosti, Udalosti školy

Úvod pasovacieho večierka patril tanečníkom z tanečného krúžku pod vedením p. uč. Lenky Ivanovej. P. učiteľ Dominik Jankovič predviedol s tretiakmi tanečnú hodinu telesnej výchovy i krásnu pieseň v doprovode gitary. Naši najstarší žiaci, štvrtáci pasovali najmladších kamarátov za prváčikov. Pripravili nádherný rozprávkový program s úlohami pre svojich malých spolužiakov. Prváčikovia spievali, tancovali i recitovali….

čítaj viac

Šarkaniáda

Date: november 11, 2015 Author: admin Categories: Udalosti, Udalosti školy

Krásny slnečný deň ako stvorený na púšťanie šarkanov. Namastli sme si nohy smile – emotikon a s úsmevom sme utekali na školský dvor. Niektorí “draci” sa vznášali vo vzduchu ako vtáci. Ceníme si snahu detí, ktoré si šarkany za pomoci svojich triednych učiteľov vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy.

čítaj viac

Nadácia Allianz podporila malých bádateľov v ZŠ Turčianske Kľačany

Date: november 11, 2015 Author: admin Categories: Udalosti, Udalosti školy

Základná škola Turčianske Kľačany získala finančný grant od Nadácie Allianz spravovanej Nadáciou Pontis na realizáciu projektu “Nový svet na bunkovej úrovni”. Grant sme použili na nákup najmodernejších didaktických pomôcok pre skvalitnenie a inováciu výučby prírodovedných predmetov, a to i nad rámec bežného vyučovacieho procesu. Projekt bol zrealizovaný v októbri 2015 počas environmentálnej vychádzky do intravilánu…

čítaj viac