máj2016

  • kukni na facebook

Prírodovedno-vlastivedná exkurzia do Múzea Elektrárne Piešťany

Date: máj 20, 2016 Author: admin Categories: Novinky

17. mája 2016 prebiehalo vyučovanie mimo školy, a to priamo v bývalej tepelnej elektrárni v Piešťanoch, z ktorej zriadili múzeum. Celodenný výučbový program bol rozdelený do troch blokov: WORKSHOPY, ZÁHRADA 4 ŽIVLOV (voda, vzduch, slnko, zem) a MLADÝ ELEKTROENERGETIK. Na tvorivých dielňach si deti vytvárali elektrické obvody, spoznali vodivú i nevodivú plastelínu. V záhrade opäť…

čítaj viac

Exkurzia do Čističky odpadových vôd vo Vrútkach, 16.máj 2016

Date: máj 18, 2016 Author: admin Categories: Novinky

So žiakmi 2. a 4. ročníka sme v rámci prírodovedy navštívili čističku vo Vrútkach. Ďakujeme p. sprievodcovi, ktorý nás previedol celým areálom a podal nám odborný výklad. Do čističky putuje použitá voda z domácnosti a niektorých priemyselných závodov nielen z Vrútok, ale i priľahlých dedín, ako sú Turčianske Kľačany, Príbovce, Kláštor pod Znievom, Sučany, Turany,…

čítaj viac

Naši prváčikovia oslavovali … SVIATOK ŠLABIKÁRA, 11. MáJ 2016

Date: máj 18, 2016 Author: admin Categories: Novinky

Krásne, slnečné, usmievavé, pohodové, poučné, bláznivé, sladké i slané popoludnie s našimi veľkými prváčikmi, ich rodičmi a učiteľmi. Naši žiaci preukázali vynikajúce vedomosti z oblasti slovenčiny, hlások, slabík, slov, viet i čítania. V sprievode svojej triednej učiteľky Mgr. Renátky Lepetovej nám predviedli i prstové rozcvičky, ktoré absolvujú každý deň pred písaním. Srdiečka rodičov potešili i…

čítaj viac