október2018

  • kukni na facebook

Október – mesiac úcty k starším, 25.10.2018

Date: október 31, 2018 Author: admin Categories: Novinky, Udalosti školy

Beseda so starými rodičmi našich žiakov ( p. Jurečková, p. Chorváth a p. Čadecká) a s bývalou pani riaditeľkou školy v Turčianskych Kľačanoch Matúškovou sa niesla v duchu spomienok z ich detských a študentských čias, spevu, tanca a prednesu básní od našich žiakov 1. a 2. ročníka v hudobnom sprievode. Ďakujeme hosťom, že si našli…

čítaj viac

PASOVANIE PRVÁKOV, 25.10.2018

Date: október 31, 2018 Author: admin Categories: Novinky, Udalosti školy

Naši najmenší spolužiaci museli zložiť sľub, splniť niekoľko didaktických, telovýchovných i sladučkých úloh a až potom mohli vlastným daktyloskopickým odtlačkom prstov podpísať PASOVACÍ DEKRÉT …. a teda stali sa riadnymi žiakmi školy ZŠ Turčianske Kľačany. Toto všetko si pre našich prváčikov pripravili žiaci 4.A triedy, rodičia výboru ZRPŠ a triedni učitelia p. Vierka Barbuščáková a…

čítaj viac