marec2020

  • kukni na facebook

Živé vysielanie, stretnutie s informatikou.

Date: marec 30, 2020 Author: admin Categories: Udalosti školy

Kolegovia v spolupráci s RTVS pripravili živé vysielanie, stretnutie s informatikou. Uskutoční sa v utorok 31. 3. 2020 od 9:15 na Dvojke. Učitelia v štúdiu budú zadávať a riešiť informatické úlohy zamerané na údajové štruktúry (grafy), ale aj na algoritmizáciu a tvorbu stratégií. Program bude koncipovaný tak, aby žiaci doma pri tv obrazovkách pri riešení…

čítaj viac

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Date: marec 26, 2020 Author: admin Categories: Udalosti školy

Vážení rodičia budúcich prvákov! V zmysle zákona č.56/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 Vám oznamujem, že pôvodný termín zápisu, propagovaný na…

čítaj viac

Riaditeľské voľno – informácia

Date: marec 12, 2020 Author: admin Categories: Udalosti školy

Riaditeľka ZŠ Turčianske Kľačany č. 210 podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z….

čítaj viac

Tlačivá

Date: marec 5, 2020 Author: admin Categories: Udalosti školy

Vnútorný poriadok školy 21-22 AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE Plán rozvoja Organizačný poriadok ŽIADOSŤ do 1.ročníka ZŠ Turč.Kľačany Dotazník k zápisu Žiadosť o prijatie do škd 2021 Plnomocenstvo: Plnomocenstvo    

čítaj viac