marec2021

  • kukni na facebook

Date: marec 26, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Milí rodičia, na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od pondelka (29.3. 2021) otvárame brány našej školy pre VŠETKY deti. Samozrejme, za prísnych hygienických opatrení. Naďalej platí, že v pondelok ráno musí každé dieťa priniesť Vyhlásenie o  bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu aspoň 1 zákonného zástupcu. Všetky deti musia mať rúško nielen na tvári, ale…

čítaj viac

Zápis do 1. ročníka

Date: marec 21, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Milí rodičia budúcich prváčikov. Blíži sa termín zápisu detí do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022. Vážime si Váš záujem o vzdelávanie Vašich detí na ZŠ Turčianske Kľačany, preto Vám poskytujeme  aktuálne  informácie k zápisu. Osobný Zápis bude prebiehať bez prítomnosti dieťaťa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu (prípadné zmeny upresníme na stránke školy). Zapísať je…

čítaj viac

Naša škola v školskom roku 2020/2021

Date: marec 17, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Základná škola v Turčianskych Kľačanoch sa nachádza v malebnom prostredí na dosah prírody a mesta s prístupom osobnej i hromadnej dopravy. Sme škola rodinného typu, v triedach máme znížený počet žiakov, ktorým sa individuálne venujeme.  Okrem zanietených pedagógov pôsobí na škole asistentka učiteľa, ktorá sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 2. ročníka regionálnu výchovu….

čítaj viac

OZNAM

Date: marec 7, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Milí rodičia, od 8. 3. 2021 v čase epidemiologickej situácie COVID 19 naďalej pokračujeme v dištančnej výučbe vo všetkých ročníkoch. Prezenčne budú vzdelávané len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. Od 8. 3. 2021 platia nasledovné pravidlá: Na základe usmernení MŠVVaŠ SR, Vás upozorňujeme, že Vyhlásenia o…

čítaj viac