marec2021

  • kukni na facebook

Zápis do 1. ročníka

Date: marec 21, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Zápis detí do 1.ročníka v šk.roku 2022/2023 bude prebiehať prezenčne za prítomnosti oboch zákonných zástupcov v dňoch 5.a 6.apríla 2022 v čase od 14:30 – 17:00 v budove základnej školy. Čo budete potrebovať: vyplnenú prihlášku na vzdelávanie v základnej škole, ktorá Vám bude k dispozícii v tlačenej podobe aj v deň zápisu, Prihláška do 1.ročníka…

čítaj viac

Naša škola v školskom roku 2020/2021

Date: marec 17, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Základná škola v Turčianskych Kľačanoch sa nachádza v malebnom prostredí na dosah prírody a mesta s prístupom osobnej i hromadnej dopravy. Sme škola rodinného typu, v triedach máme znížený počet žiakov, ktorým sa individuálne venujeme.  Okrem zanietených pedagógov pôsobí na škole asistentka učiteľa, ktorá sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 2. ročníka regionálnu výchovu….

čítaj viac

OZNAM

Date: marec 7, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Milí rodičia, od 8. 3. 2021 v čase epidemiologickej situácie COVID 19 naďalej pokračujeme v dištančnej výučbe vo všetkých ročníkoch. Prezenčne budú vzdelávané len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. Od 8. 3. 2021 platia nasledovné pravidlá: Na základe usmernení MŠVVaŠ SR, Vás upozorňujeme, že Vyhlásenia o…

čítaj viac