Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Tlačivá

Date: marec 5, 2020 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Zápis detí do 1. ročníka

Dotazník o dieťati

 

dotazník k zápisu

 

žiadosť o prij.do 1.r.

Ospravedlnenka:

tlačivo

Plnomocenstvo:

Plnomocenstvo

 

Zápis do prvého ročníka

Deň otvorených dverí