Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Naša škola v školskom roku 2020/2021

Date: marec 17, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Základná škola v Turčianskych Kľačanoch sa nachádza v malebnom prostredí
na dosah prírody a mesta s prístupom osobnej i hromadnej dopravy. Sme
škola rodinného typu, v triedach máme znížený počet žiakov, ktorým
sa individuálne venujeme.  Okrem zanietených pedagógov pôsobí na škole
asistentka učiteľa, ktorá sa venuje žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 2. ročníka regionálnu
výchovu. Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou, ktorú
v súčasnej dobe využívame na skvalitnenie dištančnej výučby.  Súčasťou
vybavenia tried je aj počítač a notebook. Škola disponuje i technikou,
ktorú poskytuje žiakom so sťaženým prístupom k online vzdelávaniu.
V kultúrnej oblasti pripravujeme pre rodičov a širokú verejnosť
tematické programy (Vianočná akadémia, Vítanie jari, Deň matiek,
Jubilanti, Deň rodiny, vianočné trhy a pod.) v súlade so Školským
vzdelávacím programom. Zapájame sa do rôznych vedomostných, literárnych,
matematických, environmentálnych, hudobných, výtvarných, športových
i gastronomických súťaží a programov. Každoročne organizujeme Lyžiarsky
výcvik, Plavecký výcvik aj Školu v prírode. Plnohodnotná mimoškolská
činnosť prebieha v Školskom klube detí a počas krúžkovej činnosti
v priestoroch základnej školy. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu
sú aj tematicky zamerané exkurzie a aktivity.
Všetci zamestnanci školy sa usilujeme o to, aby sa tu deti cítili
príjemne a bezpečne.