Udalosti školy

  • kukni na facebook

Zápis do 1. ročníka

Date: marec 21, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Zápis detí do 1.ročníka v šk.roku 2022/2023 bude prebiehať prezenčne za prítomnosti oboch zákonných zástupcov v dňoch 5.a 6.apríla 2022 v čase od 14:30 – 17:00 v budove základnej školy.

Čo budete potrebovať:

vyplnenú prihlášku na vzdelávanie v základnej škole, ktorá Vám
bude k dispozícii v tlačenej podobe aj v deň zápisu,

Prihláška do 1.ročníka

– rodný list dieťaťa,
– občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov,
– podľa potreby doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa,
– v prípade rozvedeného manželstva, ak súd nariadil niektorému
zo zákonných zástupcov maloletého dieťata zrušenie
rodičovských práv, žiadame doložiť kópiu súdneho rozhodnutia.

 

Zápisy sa budú organizovať za dodržania epidemiologických pravidiel po udelení
termínu riaditeľom školy na telefónnom čísle 0908 584 467, 043/4220 151

Čo by Ste mali vedieť o zápise dieťaťa :

– škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a
dosiahne školskú spôsobilosť,
– rodič môže pre svoje dieťa vybrať ktorúkoľvek, ale len jednu základnú
školu,
– rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky vydáva
riaditeľ školy,
– ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku,
dopustí sa priestupku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na mailovej adrese:
skolaklacany@skolaklacany.sk

 

Zároveň Vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý
sa uskutoční dňa 31.3.2022 od 10:00 – 16:00 spojený
s kultúrnym programom- Vynášanie Moreny.