Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Date: marec 26, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od pondelka
(29.3. 2021) otvárame brány našej školy pre VŠETKY deti. Samozrejme, za
prísnych hygienických opatrení. Naďalej platí, že v pondelok ráno musí
každé dieťa priniesť Vyhlásenie o  bezinfekčnosti a kópiu negatívneho
testu aspoň 1 zákonného zástupcu. Všetky deti musia mať rúško nielen na
tvári, ale aj náhradné v školskej taške. Vyučovanie bude prebiehať podľa
štandardných rozvrhov (nie skrátených). ŠKD bude fungovať tiež v
štandardnom režime, t.j. od 6.00 hod. do 16.00 hod. Pokiaľ zvážite, že
Vaše dieťa v pondelok nenastúpi na vyučovací proces, oznámte to v čo
najskoršom čase triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa.
Vedúca školskej jedálne Vás upozorňuje, že dieťa zo stravy musíte
odhlásiť ráno, najneskôr do 7.00 hod. V prípade, že tak neurobíte,
musíte hradiť plnú sumu za stravu.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov Vašich
detičiek.
Všetci sa už veľmi tešíme na všetky deti našej školy. Prajeme Vám
príjemný zvyšok dňa.
Pedagógovia zo ZŠ Turčianske Kľačany

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti