Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Beseda s pani starostkou obce, 28.9.2021

Date: október 11, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Súčasťou Regionálnej výchovy je spoznávanie obce, v ktorej je moja Škola Turčianske Kľačany . So žiakmi 4.A sme navštívili pani starostku Obec Turčianske Kľačany. Plnohodnotná beseda plná vyčerpávajúcich informácií od pani starostky, otázok od žiakov mala veľký význam. Dozvedeli sme sa, že v týchto dňoch dostanú občania Kľačian v spolupráci  s Brantnerom modré vrecia na papierový odpad. Už vieme, že pani starostka nenosí korunovačné klenoty ale medailu, ktorá má fantastický názov, INSIGNIA. Práca starostu je veľmi naročná,  zodpovedná a vyžaduje široký obzor, vytrvalosť a trpezlivosť. Ďakujeme za čas, ktorý si pre nás pani starostka Ing. Adriana Záborská vyčlenila.