Udalosti školy

  • kukni na facebook

2 percentá

Date: február 11, 2022 Author: admin Categories: Udalosti školy

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy,
opätovne máte možnosť pomôcť našej škole poukázaním 2% z Vašej
zaplatenej dane.
Získané peniaze budú tak ako vždy použité na zlepšenie a zatraktívnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, vnúčat.
Ako škola si veľmi vážime, keď nám takýmto spôsobom pomôžete.
Ďakujeme!

 

Postup:
1. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie
o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia
dane a vypočítať sumu, ktorá predstavuje 2%.
3. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať (výpočet 2%)
4. Tlačivá- Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, buď doručte
priamo na daňový úrad alebo do školy 26.4.2022

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

 

Vyhlásenie-o-ZD-2021 

Potvrdenie-o-ZD-2021