Vybavenie

  • kukni na facebook

Vybavenie

PC a multimediálne vybavenie – škola má vlastnú odbornú počítačovú učebňu, ktorá v súčastnosti prebieha komplexnou inováciou. Už onedlho budú môcť žiaci pracovať na nových mašinách, ktoré budú bohato  softvérovo vybavené a všetko tak bude korešpondovať so súčasnými potrebami a štandardami kvalitného vyučovacieho procesu.

Pri práci so žiakmi využívame nielen naše perfektné pedagogické zručnosti, ale aj : dataprojektor, notebook, CD prehrávač, interaktívnu tabuľu, audio ozvučenie, TV a množstvo iného …

Učebne – každá učebňa je vybavená novým zariadením a jej celková ergonómia je prispôsobená tak, aby sa v nej žiak cítil útulne a luxusne. Naša škola myslí skutočne na všetko … máme chuť si zahrať? … žiaden problém. Pred časom sme rozšírili pomôcky pre hudobný kabinet: keyboard, gitara, sopránové zobcové flauty a detské rytmické nástroje.

“V zdravom tele zdravý duch” naša telocvičňa je vybavená tak, aby sme v nej mohli realizovať takmer všetky bežné športy, ako futbal, basketbal, volejbal … do budúcnosti plánujeme stolný tenis a floorball.

Vízia krátkej budúcnosti – špecializovaná učebňa pre výučbu cudzích jazykov.

Družina – miesto kam naši žiaci radi prichádzajú, lebo tu je o nich skvele postarané. Všemožné hry, aktivity, program, bohatá knižnica a kreatívny prístup vedúcej ŠKD.

Ľudová expozícia – špecifikom našej škole ja aj to, že vedieme žiakov k tomu, čo sa dnes už pomaly vytráca – ľudové zvyky, tradície a hodnoty ľudovej kultúry. K tejto expozícii patrí bohatá výbava ľudových prvkov – krosná, detská kolíska, šijacia mašina, kolovrátok, turčianske kroje,  obrazy s ľudovou tematikou,  zariadenie klasickej ľudovej izby a prvky ľudového umenia.