Tradície

  • kukni na facebook

Tradície

Naša škola má  veľký záujem  rozvíjať u svojich žiakov cit  ku krásam svojho regiónu a spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov.  Na priblíženie ich života je v  škole zriadená regionálna miestnosť, ktorá slúži ako  názorná ukážka.  Zaujímavosťou školy je, že má zakúpené ľudové kroje, ktoré žiaci využívajú pri svojich programoch.

DSC04932

Na zachovanie a oživenie zvykov a tradícií naša škola organizuje nasledovné akcie (programy):

Október „Mesiac úcty k starším“

Pri tejto príležitosti sa uskutočňuje so starými rodičmi beseda, spojená s tvorivými dielňami.

Mesiac úcty k starším

Od Lucie do Vianoc

Tento „magický deň“ si v škole pripomíname tým, že staršie žiačky, zabielené od múky, husacím krídlom ometajú kúty a vyháňajú zlých duchov.

Lucia

Vianočná besiedka

V období Adventu sa každoročne koná „Vianočná besiedka“, v ktorej žiaci  vinšami a koledami približujú a prehlbujú atmosféru Vianoc.

IMGP1589

Karneval

Touto, pre žiakov veľmi obľúbenou akciou si pripomíname čas fašiang, kedy sa každý jeden z nás stáva súčasťou veľkého fašiangového sprievodu masiek a tanečnej zábavy.

Karneval

Pochovávanie basy

Lúčenie s obdobím radovánok, hodovania a zábavy prebieha v škole deň pred Popolcovou stredou, kedy sa koná symbolické pochovávanie basy, ktoré je začiatkom pôstneho obdobia.

Pochovávanie basy

Morena

Vítanie jari je v škole spojené s vynášaním Moreny, bohyne zimy a smrti. Morenu vyháňame krikom a  spevom, pričom radostne sledujeme ako ju prúd vody unáša kadeľahšie.

Morena

Deň matiek

Pri tejto príležitosti vyjadrujeme svojim mamičkám veľkú vďaku za lásku a opateru na slávnostnej akadémii v kultúrnom dome, ktorú s radosťou pripravujeme.

 IMGP4918

Rozlúčka so štvrtákmi

Milou tradíciou našej školy je slávnostný program pri príležitosti odchodu štvrtákov na druhý stupeň základnej školy. K štvrtáckej rozlúčke neodmysliteľne patrí tablo, ktoré je pre bývalých žiakov spomienkou na  školské časy.

DSC04927

 DSC04922DSC04925DSC04926DSC04940DSC04924DSC04923