Větřkovice

  • kukni na facebook

Větřkovice

Naša škola spolupracuje vrámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg III A SR ČR s obcou Moravsko-Sliezskeho kraja Větřkovice. Nasledujeme súčasný trend humanizácie školstva na základných pilieroch škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.

Naše deti okrem spoznávajú cudzí jazyk. Prostredníctvom vzájomných výmenných stretnutí sa učia spoznávať kultúru a ľudové umenie iného národa. Stalo sa tradíciou, že pravidelne v čase medzinárodného dňa detí cestujeme do Větřkovíc, a deti z Větřkovíc nám na druhý rok návštevu oplatia. Vznikli tak dlhoročné priateľstvá nielen detí, ale aj dospelých.

31. máj 2014 vo Větřkoviciach, návšteva lanového centra Tošovice