Učitelia

  • kukni na facebook

Učitelia

Mgr. Lívia Šimková – riaditeľka školy

– triedna učiteľka 3.A triedy

  • 2008- 2011 Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor Predškolská a elementárna pedagogika
  • 2011- 2013  Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • 1.atestácia- 23.02. 2017

Mgr. Dana Grenová – triedna učiteľka 1.A triedy

  • Škola: Vysoká škola pedagogickej fakulty v Nitre (1996)
  • Zameranie: Slovenský jazyk a literatúra a hudobná výchova.
  • Záľuby: hudba, dobrá kniha, kultúra, šport a umenie.

Mgr. Danka Grenová - triedna učiteľka IV. A triedy

Mgr. Lucia Purdová – učiteľka prírodovedy a vlastivedy, vychovávateľka v
Školskom klube detí
* Rok 2009: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, všeobecno – vzdelávacie
predmety biológia a geografia
* koordinátor Environmentálnej výchovy
* V školskom klube sa venujem tvorivej práci s deťmi, realizujem
tematicky zamerané tvorivé dielne.

Mgr. Lucia Purdová - vedúca ŠKD

Mgr. RENÁTA Lepetová – triedna učiteľka 2.A triedy

* 1996 – 2000 Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach,
odbor: učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo
* 2000 – 2005 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, odbor: slovenský jazyk a literatúra — pedagogika
* 2019 – 1. atestácia

 

Mgr. Viera Sleziaková – triedna učiteľka 4. A triedy

– vzdelanie: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: učiteľstvo pre prvý stupeň

– záľuby: šport, turistika

 

Janka Lahitová

* asistent učiteľa
* vychovávateľka v Školskom klube detí