Učitelia

  • kukni na facebook

Učitelia

Mgr. Lívia Šimková- triedny učiteľ 2.A triedy

  • 2008- 2011 Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor Predškolská a elementárna pedagogika
  • 2011- 2013  Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor Učiteľtvo pre primárne vzdelávanie
  • 1.atestácia- 23.02. 2017

Mgr. Dana Grenová – triedny učiteľ 4.A triedy

  • Škola: Vysoká škola pedagogickej fakulty v Nitre (1996)
  • Zameranie: Slovenský jazyk a literatúra a hudobná výchova.
  • Záľuby: hudba, dobrá kniha, kultúra, šport a umenie.

Mgr. Danka Grenová - triedna učiteľka IV. A triedy

Mgr. Lucia Purdová (Vedúca ŠKD)

Rok 2009: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, všeobecno – vzdelávacie predmety biológia a geografia

  • vyučujúca prírodovedy a vlastivedy
  • koordinátor Environmentálnej výchovy
  • V školskom klube sa venujem tvorivej práci s deťmi, realizujem tematicky zamerané tvorivé dielne.

Mgr. Lucia Purdová - vedúca ŠKD

 

Mgr. RENÁTA Lepetová, triedna učiteľka 1.A

 

Janka Lahitová

asistent učiteľa, vychovávateľka 2.oddelenia ŠKD