ŠKD

  • kukni na facebook

ŠKD

Školský klub detí v školskom roku 2020/2021
Prevádzka: pondelok až piatok
RÁNO v čase od 6:00 do 7:30
PO VYUČOVANÍ v čase od 11:30 do 16:00
Vychovávateľky: Mgr. Lucia Purdová,  Pani Janka Lahitová, 

 

Výchovný poriadok ŠKD 2020-2021

PLÁN práce ŠKD 2020-2021

Zoznam detí ŠKD 2020

Oznámenie o výške príspevku 2020-2021