ŠKD

  • kukni na facebook

ŠKD

Školský klub detí v školskom roku 2021/2022
Prevádzka: pondelok až piatok
RÁNO v čase od 6:00 do 7:30
PO VYUČOVANÍ v čase od 11:30 do 16:00
Vychovávateľky: Mgr. Lucia Purdová,  Pani Janka Lahitová, 

Príspevok na chod ŠKD 

Zoznam detí v škd 

Výchovný poriadok ŠKD 2021-2022 

PLÁN práce ŠKD 2021-2022 

OZNAM pravidiel v ŠKD pre rodičov 2021-2022