Školská jedáleň

  • kukni na facebook

Školská jedáleň

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: p. Andrea Hirschnerová
KUCHÁRKA: p. Zuzana Kubisová
Platby za obedy: mesačne v hotovosti k rukám vedúcej školskej jedálne (cena za žiacky obed  je 1,10 eura)

 

 

prihlasovanie a odhlasovanie stravy na čísle:

043 42 24 264