Ako hodnotíme

 • kukni na facebook

Ako hodnotíme

Informácie o spôsobe hodnotenia v 2.polroku šk.roku 2019/2020

 

Dokument v pdf na stiahnutie

 

Hodnotenie pre 2.ročník

Celkové hodnotenie

2. ročník

SJL

M

P

HV

TV

EtV NV

AJ

VV

HČ a P

RV

1.polrok

známka

známka

známka

slovne

slovne

abs.

známka

slovne

slovne

slovne

2. polrok

známka

známka

známka

slovne

slovne

abs.

známka

slovne

slovne

slovne

Počet a hodnotenie vedomostí a zručností žiakov pre 2.ročník

SJL

Práca

Ústna odpoveď

¼

Písomná previerka

½

Písomná previerka

¾

Písomná previerk

výstupná písomná previerka

Previerky

z tematického celku

Sloh Ústne,

Sloh písomne

Čítanie

Kontrolný diktát

Cvič. diktát/

Min. počet

/ šk. rok

5

1

1

1

1

6

2

2

10

10

neobm.

Hodnotenie

známka

známka

známka

známka

známka

známka

známka

známka

známka

známka

počet chýb,známka

M

Práca

Ústna odpoveď

¼

ročná práca

½

ročná práca

¾

ročná práca

Výstupná písomná previerka

sam. práca/ artitmet.

sam. práca/ geom.

Min. počet

/ šk. rok

5

1

1

1

1

10

4

Hodnotenie

známka

známka

známka

známka

známka

známka

známka

P

Práca

½

písomná previerka

konco ročná písomná previerka

písomné práce tematické, projekty

ústne odpovede

Min .počet / šk. rok

1

1

7

6

Hodnotenie

známka

známka

známka

známka

HV

Práca

Hudobný prejav, teoret. vedomosti

Min .počet / šk. rok

10

Hodnotenie

slovne

VV

Práca Tematické práce, projekty

Minimálny počet/školský rok

10

Hodnotenie

slovne

AJ

Práca

Gramat. cvičenia, temat. práce

Ústne odpovede, čítanie textu

Projektové práce

Min. počet za šk.rok

4

6

4

Hodnotenie

známka

známka

známka

RV

Práca

Praktický výstup

Ústne odpovede

Min. počet za šk.rok

3

6

Hodnotenie

slovne

slovne

NV/EtV

Práca

projekt

Ústna odpoveď

Min. počet/ šk. rok

2

4

Hodnotenie

slovne

slovne

HČaP

Práca

čítanie

písanie

Min. počet/ šk. rok

6

6

Hodnotenie

slovne

slovne

TV

Práca

Praktický výstup

Min. počet/ šk. rok

8

Hodnotenie

slovne

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátovv 1., 2.,3. ročníku: 0 –1chyba = 1

2 –4chyby = 2

5 –7chýb = 3

8 –10chýb = 4

11 a viac chýb = 5

Rozsah kontrolných diktátov v 1., 2., 3. ročníku:

 1. ročník 10 –15 plnovýznamových slov

 2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov

 3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov

  Celkové hodnotenie pre 3.a 4. ročník

  Celkové hodnotenie

  3. ročník

  SJL

  M

  VL

  Prír.

  HV

  TV

  ETV NV

  AJ

  INF

  VV

  RV

  HČa P

  1.polrok

  známka

  známka

  známka

  známka

  slovne

  slovne

  slovne

  známka

  slovne

  slovne

  slovne

  slovne

  2. polrok

  známka

  známka

  známka

  známka

  slovne

  slovne

  slovne

  známka

  slovne

  slovne

  slovne

  slovne

  Celkové hodnotenie

  4. ročník

  SJL

  M

  VL

  Prír.

  HV

  TV

  ETV NV

  AJ

  INF

  VV

  PV

  RV

  HČaP

  1.polrok

  známka

  známka

  známka

  známka

  slovne

  slovne

  slovne

  známka

  slovne

  slovne

  slovne

  slovne

  slovne

  2. polrok

  známka

  známka

  známka

  známka

  slovne

  slovne

  slovne

  známka

  slovne

  slovne

  slovne

  slovne

  slovne

  Počet a hodnotenie vedomostí a zručností žiakov pre 3.ročník

  SJL

  Práca

  Vstupná písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  ¼ Písomná previerka

  ½ Písomná previerka

  ¾ Písomná previerka

  Previerky

  z tematického celku

  Sloh ústne

  Sloh písomne

  Čítanie

  Kontr. diktát

  Cvič. diktát/

  Min. počet

  / šk. rok

  1

  1

  1

  1

  1

  4

  2

  2

  10

  10

  neobm.

  Hodnotenie

  v %

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  počet chýb, známka,

  M

  Práca

  Vstupná písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  ¼

  Písomná previerka

  ½

  Písomná previerka

  ¾

  Písomná previerka

  Previerky

  z tematického celku/aritm.

  Previerky

  z tematického celku/

  geom.

  Min. počet

  / šk. rok

  1

  1

  1

  1

  1

  8

  4

  Hodnotenie

  v %

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  Prír

  Práca

  ½

  Písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  písomné práce tematické, projekty

  ústne odpovede

  Min .počet

  / šk. rok

  1

  1

  5

  6

  Hodnotenie

  známka

  známka

  známka

  známka

  VL

  Práca

  ½

  Písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  písomné práce tematické, projekty

  ústne odpovede

  Min. počet

  / šk. rok

  1

  1

  7

  6

  Hodnotenie

  známka

  známka

  známka

  známka

  HV

  Práca

  Hudobný prejav, teoret. vedomosti

  Min .počet / šk. rok

  10

  Hodnotenie

  slovne

  RV

  Práca

  projekt

  Ústne odpovede

  Min. počet

  / šk. rok

  2

  6

  Hodnotenie

  slovne

  slovne

  IV

  Práca

  Praktický výstup

  Ústna odpoveď

  Min. počet/ šk. rok

  6

  6

  Hodnotenie

  slovne

  slovne

  AJ

  Práca

  Gramat. cvičenia, temat. práce

  Ústne odpovede, čítanie textu

  Projektové práce, tematické testy

  Min. počet za šk.rok

  4

  6

  15

  Hodnotenie

  známka

  známka

  známka

  NV/EtV

  Práca

  projekt

  Ústna odpoveď

  Min. počet/ šk. rok

  2

  4

  Hodnotenie

  slovne

  slovne

  HČaP

  Práca

  čítanie

  písanie

  Min. počet/ šk. rok

  8

  8

  Hodnotenie

  slovne

  slovne

  Písomné práce, ústne odpovede pre 4.ročník ‐ priebežné hodnotenie

  SJL

  Práca

  Vstupná Písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  ¼

  Písomná previerka

  ½

  Písomná previerka

  ¾

  Písomná previerka

  Previerky

  z tematického celku

  Sloh ústne

  Sloh písomne

  Čítanie

  Kontr. diktát

  Cvič. diktát/

  Min. počet

  / šk. rok

  1

  1

  1

  1

  1

  7

  2

  2

  10

  10

  neobm.

  Hodnotenie

  v %

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  počet chýb, známka

  M

  Práca

  Vstupná písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  ¼

  Písomná previerka

  ½

  Písomná previerka

  ¾

  Písomná previerka

  Previerky

  z tematického celku/ artitmet.

  Previerky

  z tematického celku/

  geom.

  Min .počet

  / šk. rok

  1

  1

  1

  1

  1

  10

  4

  Hodnotenie

  v %

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  známka

  Prír.

  Práca

  ½

  Písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  písomné práce tematické, projekty

  ústne odpovede

  Min .počet / šk. rok

  1

  1

  7

  6

  Práca

  ½

  Písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  písomné práce tematické, projekty

  ústne odpovede

  VL

  Práca

  ½

  Písomná previerka

  Výstupná písomná previerka

  písomné práce tematické, projekty

  ústne odpovede

  Min. počet

  / šk. rok

  1

  1

  7

  6

  Hodnotenie

  známka

  známka

  známka

  známka

  HV

  Práca

  Hudobný prejav, teoret. vedomosti

  Min .počet

  / šk. rok

  10

  Hodnotenie

  slovne

  RV

  Práca

  projekt

  Ústne odpovede

  Min. počet

  / šk. rok

  2

  6

  Hodnotenie

  slovne

  slovne

  IV

  Práca

  Praktický výstup

  Ústna odpoveď

  Min. počet/ šk. rok

  6

  6

  Hodnotenie

  slovne

  slovne

  AJ

  Práca

  Gramat. cvičenia, temat. práce

  Ústne odpovede, čítanie textu

  Projektové práce, tematické testy

  Min. počet za šk.rok

  4

  6

  15

  Hodnotenie

  známka

  známka

  známka

  NV/Etv

  Min. počet/ šk. rok

  2

  4

  Hodnotenie

  slovne

  slovne

  HČaP

  Práca

  čítanie

  písanie

  Min. počet/ šk. rok

  10

  10

  Hodnotenie

  slovne

  slovne

  Hodnotenie kontrolných diktátov pre 4. ročník

 4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov

Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

0 – 1 chyba = 1

2 – 3 chyby = 2

4 – 6 chýb = 3

7 – 9 chýb = 4

10 a viac chýb = 5

Percentuálne vyhodnotenie

100%-90% 1

89%-75% 2

74%-50% 3

49%-25% 4

24 a menej 5