Nedávno

 • kukni na facebook

Nedávno

Základné informácie o fungovaní školy od školského roka 1979/80 do školského roka 2010/11. Informácie pochádzajú z vyhodnocovacích správ zaznamenaných v školskej kronike.

 

Školský rok 1979/80, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 42 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 3.roč. Anna Grochalová
 1. ročník
Spojený s 4.roč. Mária Matušková
 1. ročník
Spojený s 1.roč Anna Grochalová
 1. ročník
Spojený s 2.roč. Mária Matušková
družina Nie je zriadená

 

V období socializmu sa školské aktivity odvíjali od štátnych sviatkov, ktoré sa zodpovedne oslavovali každý. Keďže sa škola aktívne zapájala do príprav a realizácií obecných osláv, žiaci pravidelne nacvičovali a prezentovali vystúpenia k vzniku ČSR, k miesiacu ČSSP. K VOSR, k Víťaznému februáru, MDŽ,  k oslobodeniu obce i štátu, k 1. máju. Pred Vianocami mávali deti posedenie pri jedličke s Dedom Mrázom, v júni absolvovali branné cvičenia a školský výlet (v Brezinách). Vo februári každoročne ZRPŠ organizovalo Detský karneval pre všetky deti z obce. Nezabúdalo sa na besedy, najmä s príslušníkmi VB (policajtmi).

 

 

Školský rok 1980/81, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 54 žiakov

 

 

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 3.roč. Anna Grochalová
 1. ročník
Spojený s 4.roč. Mária Matušková
 1. ročník
Spojený s 1.roč Anna Grochalová
 1. ročník
Spojený s 2.roč. Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Paulíniová

 

 

Školský rok 1981/82, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 65 žiakov

 

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 20 Anna Korosiová
 1. ročník
samostatný 23 Anna Grochalová
 1. ročník
Spojený s 1.roč 20 Anna Korosiová
 1. ročník
samostatný 22 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Paulíniová

 

Školský rok 1982/83, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 63 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 14 Anna Grochalová
 1. ročník
Spojený so 4.roč. 18 Anna Korosiová
 1. ročník
Samostatný 23 Mária Matušková
 1. ročník
Spojený s 2.roč. 8 Anna Korosiová
družina Jedno oddelenie Paulíniová

 

V tomto školskom roku sa spomínajú aj kultúrne programy pripravované pri príležitosti výročia SNP, Dňa československej armády, výročie narodenia V.I.Lenina. V zime sa  organizovali sánkarské preteky a zimné branné cvičenie.

 

Školský rok 1983/84, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 93 žiakov

 

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 21 Eva Miková
 1. ročník
Samostatný 23 Anna Grochalová
 1. ročník
Samostatný 17 Anna Korosiová
 1. ročník
samostatný 32 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Adriana Buková
družina Druhé oddelenie Neuvádza sa Paulíniová

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 1984/85, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 89 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 25 Anna Grochalová
 1. ročník
Samostatný 22 Eva Miková
 1. ročník
Samostatný 17 Mária Matušková
 1. ročník
samostatný 32 Šikulová
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Adriana Buková
družina Druhé oddelenie Neuvádza sa Pulíniová

 

p. učiteľka Anna Korosiová je na MD. Škola sa zapojila do projektu družobných škôl, konkrétne so ZŠ Krchleby, okres Nymburk. Dopisuje si 40 detí. V marci absolvujú aj besedu k mesiacu knihy.

 

Školský rok 1985/86, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 101 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 27 Šikulová
 1. ročník
Samostatný 25 Anna Grochalová
 1. ročník
Samostatný 22 Anna Korosiová
 1. ročník
samostatný 27 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Adriana Buková
družina Druhé oddelenie Neuvádza sa Pulíniová

 

Samé jednotky má až 40 žiakov, v tomto roku sa uskutočnila aj komplexná inšpekcia.

 

Školský rok 1986/87, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 87 žiakov

 

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 17 Anna Kalačová
 1. ročník
Samostatný 26 Iveta Čechová
 1. ročník
Samostatný 23 Mária Matušková
 1. ročník
samostatný 21 Anna Korosiová
družina Jedno oddelenie Spolu v družine 60 Adriana Buková
družina Druhé oddelenie detí Etela Tylková

 

Krúžky: spevácky (Matušková), športový (Tylková), zdravotnícky (Kalačová), ochrana prírody (Buková) a polytechnický (Korosiová). Pionieri sa venujú zberu papiera, upravujú okolie školy a hroby padlých partizánov a pripravujú kultúrne programy (v októbri boli napr. s programom v kasárňach pri príležitosti Dňa armády a v apríli mali besedu k mesiacu lesov.

 

Školský rok 1987/88, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 80 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 17 Jana Mártonová
 1. ročník
Samostatný 16 Anna Kalačová
 1. ročník
Samostatný 24 Etela Tylková
 1. ročník
samostatný 23 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Spolu v družine 60 Adriana Buková
družina Druhé oddelenie detí Mária Koklesová

Krúžky ostávajú nezmenené.

 

Školský rok 1988/89, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 73 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 15 Anna Kalačová
 1. ročník
Samostatný 17 Jana Mártonová
 1. ročník
Samostatný 15 Iveta Čechová
 1. ročník
samostatný 26 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Adriana Buková
družina Druhé oddelenie Eva Šefčíková

Krúžky: spevácky (Matušková), športový (Buková), zdravotnícky (Šefčíková), dopravný (Kalačová), ochrana prírody (Mártonová) a polytechnický (Čechová).

 

Školský rok 1989/90, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 56 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 18 Anna Kalačová
 1. ročník
Samostatný 17 Jana Mártonová
 1. ročník
Samostatný 17 Iveta Čechová
 1. ročník
samostatný 23 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Spolu v družine 56 Neuvádza sa
družina Druhé oddelenie detí Neuvádza sa

Krúžky: spevácky (Matušková), športový (Buková), zdravotnícky (Šefčíková), dopravný (Kalačová), ochrana prírody (Mártonová), výtvarný a polytechnický (Čechová). Žiaci boli na koncoročnom výlete v Bojniciach, absolvovali aj výlety do Antola, Demänovskej jaskyne slobody a do Banskej Bystrice.

Školský rok 1990/91, riaditeľka p. Mária Matušková, spolu 67 žiakov

 

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 16 Jana Mártonová
 1. ročník
Samostatný 17 Anna Kalačová
 1. ročník
Samostatný 18 Libuša Ďuríčeková
 1. ročník
samostatný 16 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Spolu v družine 56 Anna Chládeková
družina Druhé oddelenie detí Dana Hanzelová

p. Ďuríčeková zastupovala p. Čechovú, ktorá bola na MD.

Krúžky: spevácky (Matušková), športový (Buková), zdravotnícky (Šefčíková), dopravný (Kalačová), ochrana prírody (Mártonová) a polytechnický (Čechová). Žiaci boli na koncoročnom výlete v Bojniciach, absolvovali aj výlety do Antola, Demänovskej jaskyne slobody a do Banskej Bystrice.

Po revolúcii sa v škole vytvorila Rada školy. Riaditeľka M.Matušková bola z postu riaditeľky odvolaná a na jej miesto k 1.7.1990 nastúpila p. Libuša Mižúrová.

 

 

Školský rok 1991/92, riaditeľka p. Libuša Mižúrová, spolu 63 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 15 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Samostatný 13 Jana Mártonová
 1. ročník
Samostatný 18 Anna Kalačová
 1. ročník
samostatný 16 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Spolu v družine 56 Anna Chládeková
družina Druhé oddelenie detí Dana Hanzelová

 

Tento rok škola venovala aktivitám, ktoré sa vzťahovali na vyhlásený Rok J.A. Kmenského. Vyučovať sa začal anglický jazyk od druhého ročníka. Taktiež sa začalo vyučovať ev. a.v. náboženstvo a rímskokatolícke náboženstvo. Okrem toho do VVP zaradili aj ekologickú a zdravotnícku výchovu. Školu dovybudovali zatemnením okien, zriadili videoučebňu, zakúpili sa elektrické hodiny. Na tabule sa zakúpili bezpečnostné fólie, na bočných stranách sa previedli nové nátery.

Pre rodičov sú určené konzultačné hodiny.5.10. zorganizovali Deň športu a počas fašiangového obdobia aj 1. Rodičovský ples. Akadémiu k MDŽ vymenili za akadémiu ku Dňu matiek. Na jeseň a na jar žiaci upravujú areál školy. Finančne si prilepšujú zberom liečivých rastlín a pomarančových šupiek, takisto aj zberom starého textilu a papiera. Za Kráľa zberu vyhlásili Daniela Borievku.

Krúžky: spevácky , tanečný, matematický, prírodovedecký a krúžok šikovných rúk.

Žiaci navštevujú filmové a divadelné predstavenia, Okresnú knižnicu či mestské múzeá. Herci Divadla SNP sa v škole predstavili s hrou „Perníková chalúpka“

Školský rok 1992/93, riaditeľka p. Libuša Mižúrová, spolu 57 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
samostatný 11 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Samostatný 16 Jana Dzimková (Mártonová)
 1. ročník
Samostatný 13 Anna Kalačová
 1. ročník
samostatný 16 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Spolu v družine 56 Anna Chládeková, do  1.3.1993
družina Druhé oddelenie detí Dana Hanzelová

 

Krúžky: spevácky , športový, matematický, ochrany prírody a Červený kríž.

Vedenie školy sa rozhodlo, že škola sa bude profilovať ako škola so zameraním na ochranu prírody. Bolo to logické rozhodnutie, pretože škola už dlhšiu dobu spolupracuje s p. Ing. Jánom Topercerom, CSc. z Botanickej záhrady z Blatnice.

Hlavnými zmenami prešlo financovanie školy, ktoré  bolo mimoriadne skrátené. Nemohli sa zakúpiť žiadne dôležité školské potreby. Vážnym problémom bol prudký nárast cien paliva a energií, zvýšili sa poplatky v ŠJ, a preto sa znížil aj počet stravníkov a detí v ŠKD, v ktorom ostalo len jedno oddelenie. Reorganizáciou prešla aj organizácia tried, pretože sa opäť zriadili spojené ročníky. Prepustené boli  p. Čechová a p. Kalačová k 30.6.1993.

V škole sa organizovala aj pomoc deťom z vojnou postihnutej Juhoslávie.

 

Školský rok 1993/94, riaditeľka p. Libuša Mižúrová, spolu 48 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 2.roč. 9 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 11 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Samostatný 15 Jana Dzimková
 1. ročník
samostatný 13 Mária Matušková
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová
Družina

 

Krúžky: spevácky , športový, matematický, ochrany prírody a Červený kríž.      

Výchovné predmety sa hodnotia slovne, takisto aj žiaci prvého ročníka.

Finančná situácia je tak zložitá, že pomáhať musia rodičia. Deti si aj v tomto školskom roku pomáhajú zberom druhotných surovín. Mimoškolský život je však aj tak vcelku bohatý, žiaci absolvovali plavecký výcvik a navštívili aj divadelné predstavenie Čin-čin v Martine.

p. Matušková odišla na ZŠ Gorkého.

 

Školský rok 1994/95, riaditeľka p. Libuša Mižúrová, spolu 37 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený so 4.roč. 4 Jana Dzimková
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 8 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Samostatný 12 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 13 Jana Dzimková
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová
Družina

 

Krúžky: spevácky , športový, matematický, ochrany prírody a Červený kríž.      

V tomto školskom roku sa previedol náter okolo školy, do VVP sa začlenilo oživovanie miestnych ľudových tradícií a zvykov.

Ako každý rok, tak aj teraz kola zorganizovala Detský karneval, akadémiu ku Dňu matiek v spolupráci so sociálnym ústavom na Lipovci. Na výlete boli v Antole a v Kremnici.

V ŠKD zaviedli poplatok 20 Sk/mesačne. Pokračujú zbery druhotných surovín.

 

Školský rok 1995/96, riaditeľka p. Libuša Mižúrová, spolu 32 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený so 3.roč. 9 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Spojený s 4.roč. 4 Jana Dzimková
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 7 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 12 Jana Dzimková
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová
Družina

 

Z investičných aktivít sa realizovala oprava strechy. Žiaci boli na výlete v Bratislave.

 

Školský rok 1996/97, riaditeľka p. Libuša Mižúrová, spolu 27 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 7 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Spojený s 4.roč. 9 Elena Rybáriková
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 4 Libuša Mižúrová
 1. ročník
Spojený s 2.roč. 7 Elena Rybáriková
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová

 

 

Krúžky: spevácky , športový, matematický, ochrany prírody, krúžok anglického jazyka a Červený kríž. P. Rybáriková zastupuje p. Dzimkovú, ktorá je na MD.

Tento školský rok bol tiež rokom veľkých zmien, pretože počas neho vážne ochorela p. riaditeľka, ktorú zastupuje p. Anna Súkeníková. Okrem toho vo februári zomrela dlhoročná upratovačka a školníčka p. Elena Maťková. Od 1.7. sa riaditeľom stal p. Dušan Gregor.

 

Školský rok 1997/98, riaditeľ p. Dušan Gregor, spolu 31 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 4.roč. 11 Elena Rybáriková
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 7 Dušan Gregor
 1. ročník
Spojený s 2.roč. 9 Dušan Gregor
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 4 Elena Rybáriková
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová

 

Krúžky: , matematický, ochrany prírody, krúžok anglického a nemeckého jazyka a Červený kríž. Pokračujú zbery (papier, textil a pomarančová kôra). V októbri sa konala prvá Šarkaniáda, tradične Mikuláš, Karneval, vynášanie Moreny a branné cvičenie na Mikanovej.

Na konci školského roka odišla p. Rybáriková

 

Školský rok 1998/99, riaditeľ p. Dušan Gregor, spolu 39 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Samostatný 13 Jana Pavláková
 1. ročník
Samostatný 10 Dušan Gregor
 1. ročník
Spojený s 4.roč. 7 Viera Chorvátová
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 9 Viera Chorvátová
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová

 

Krúžky: , matematický, ochrany prírody, krúžok anglického a nemeckého jazyka, počítačový a Červený kríž. Na výlete boli žiaci na Strečne.

 

Školský rok 1999/2000, riaditeľ p. Dušan Gregor, spolu 34 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 6 Jana Dzimková
 1. ročník
Spojený s 4.roč. 12 Hvozdová/Gregor
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 10 Jana Dzimková
 1. ročník
Spojený s 2.roč. 6 Hvozdová/Gregor
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová

 

Krúžky: , matematický, ochrany prírody, krúžok anglického a nemeckého jazyka, počítačový a Červený

P. Hvozdová učila do 12.12.2000 za chorého p. Gregora a p. Dzimková sa vrátila po MD.

Na výlete boli žiaci na Oravskom hrade.

 

Školský rok 2000/2001, riaditeľ p. Dušan Gregor, spolu 34 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 6 Jana Dzimková
 1. ročník
Spojený s 4.roč. 8 Dušan Gregor
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 10 Jana Dzimková
 1. ročník
Spojený s 2.roč. 7 Dušan Gregor
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová

 

Vo vyhodnocovacej správe sa spomína, že učitelia registrujú dlhodobý nezáujem rodičov o dianie v škole. Na výlete boli žiaci vo Vysokých Tatrách.

 

Školský rok 2001/2002, riaditeľ p. Dušan Gregor, spolu 25 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 4 Jana Dzimková
 1. ročník
Spojený s 4.roč. 3 Dušan Gregor
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 8 Jana Dzimková
 1. ročník
Spojený s 2.roč. 10 Dušan Gregor
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová

 

P. Dzimková k 1.7.2002 odchádza na post riaditeľky do Sklabine, nahrádza ju p. Marta Balková. Na výlete boli žiaci v Demänovskej jaskyni slobody.

 

Školský rok 2002/2003, riaditeľ p. Dušan Gregor, spolu 18 žiakov

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. ročník
Spojený s 2.roč. 4  Balková/ Mihálová
 1. ročník
Spojený s 1.roč. 4  Balková/ Mihálová
 1. ročník
Spojený s 4.roč. 2 Dušan Gregor
 1. ročník
Spojený s 3.roč. 8 Dušan Gregor
družina Jedno oddelenie Neuvádza sa Dana Hanzelová

 

Pani Balková sa k 1.1.2003 stala starostkou v Šútove a nahradila ju p. Mihálová. Na výlete boli žiaci v Magure. Týmto školských rokom sa uzavrela jedna éra života školy v Turčianskych Kľačanoch.

 

Školský rok 2003/2004, prerušená prevádzka školy

Od 1.1.2004 prišlo priestorov našej školy Centrum voľného času, ktoré sa presťahovalo z Turčianskeho Petra.

 

Školský rok 2004/2005, riaditeľka Mgr. Dana Grenová

 

Tento školský rok sa otváral po ročnom prerušení prevádzky, keď v škole v školskom roku 2002/2003 bolo v štyroch ročníkoch len 18 žiakov a prevádzka školy bola za týchto podmienok nerentabilná. Cez školský rok 200/2004 p. starostka Božena Jurečková  a Mgr. Dana Grenová vypracovali novú koncepciu rozvoja školy. P. Dana Grenová spolu s p. Mgr. Vierou Barbuščákovou potom v období zápisu detí do 1. ročníka oslovili rodičov v materských školách na Lipovci a vo Vrútkach a 2.9.2004 slávnostne otvorili nový školský rok, a tým aj novú éru kľačianskeho školstva. Do školy nastúpilo 18 prvákov do dvoch tried, začalo fungovať jedno oddelenie ŠKD. Zamerali sa na výučbu anglického jazyka, zakomponovanie regionálnej výchovy a počítačovej zručnosti do výchovno – vzdelávacieho procesu. Keďže Mgr. Viera Barbuščáková je špeciálny pedagóg, vedenie školy spolu so zriaďovateľom rozhodlo o prijatí žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami. Do prvého ročníka sme prijali 5 takýchto žiakov, u ktorých v priebehu školského roka prebehla integrácia.

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. A
samostatný 9 Barbuščáková
1.B Samostatný. 9 Grenová
ŠKD Jedno oddelenie Holečková

 

 

Školský rok 2005/2006, riaditeľka Mgr. Dana Grenová

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. A
samostatný Holečková
2.A Samostatný 9 Barbuščáková
2.B Samostatný Grenová
ŠKD Jedno oddelenie Lilgová

Od 1.7.2005 sa CVČ presťahovalo do Turčianskej Štiavničky.

Školský rok 2006/2007, riaditeľka Mgr. Dana Grenová, od 17.3.2007 Mgr. Eva Holečková

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. A
samostatný 9 Ševčíková
2.A Samostatný 9 Holečková
3.A Samostatný Barbuščáková
3.B Samostatný Grenová
ŠKD Jedno oddelenie Lilgová

 

Od 17.3.2007 sa 3.A spojila s 3.B, pretože p. riaditeľka Dana Grenová odišla na materskú dovolenku

 

Školský rok 2007/2008, riaditeľka Mgr. Eva Holečková

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. A
samostatný
2.A Samostatný
3.A Samostatný
4.A samostatný
ŠKD Jedno oddelenie

 

Školský rok 2008/2009, riaditeľka Mgr. Eva Holečková

 

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. A
samostatný
2.A Samostatný
3.A Samostatný
4.A samostatný
ŠKD Jedno oddelenie

 

Školský rok 2009/20010, riaditeľka Mgr. Eva Holečková

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. A
samostatný
2.A Samostatný
3.A Samostatný
4.A samostatný
ŠKD Jedno oddelenie

 

Školský rok 2010/2011, riaditeľka Mgr. Eva Holečková

ročník samostatnosť Počet žiakov v ročníku Triedny učiteľ
 1. A
samostatný 13 Holečková
2.A Samostatný 15 Grenová
3.A Samostatný 8 Barbuščáková
4.A samostatný 8 Harielová
ŠKD Jedno oddelenie Purdová

 

V tomto školskom roku sa vrátila z MD Mgr. Dana Grenová. Spolu v škole máme 44 žiakov. Vedenie školy pre nich pripravilo mimoškolskú krúžkovú činnosť, a to krúžok anglického jazyka pre 1., 2., a 4. ročník (tretí ročník má angličtinu podľa nového školského programu povinnú), tanečný, počítačový, strelecký a turistický. Žiaci majú možnosť navštevovať výtvarný odbor, ktorý vyučuje p. Matis v rámci  ZUŠ Veľké Uherce.

-DG-