Vážení rodičia,
PRE MIMORIADNU SITUÁCIU COVID 19 budú v prvý deň školského roka, t.j. 2. Septembra 2020 platiť nasledovné organizačné pokyny:
Žiaci prídu podľa ročníkov v časových intervaloch pred budovu ZŠ, kde si ich vyzdvihne triedny učiteľ. Do budovy vchádzajú len žiaci, BEZ
RODIČOV. Výnimkou sú žiaci 1. ročníka, ktorí prídu pred budovu ZŠ s 1 zákonným zástupcom (ktorý bude mať ochranné prostriedky) a vstúpia do
budovy s triednou pani učiteľkou. V daný deň bude i triedne rodičovské združenie ( len rodičov žiakov 1.A).

1. Žiaci 1. ročníka nástup o 8.00 hod
2. Žiaci 2. ročníka nástup o 8.05 hod
3. Žiaci 3. ročníka nástup o 8.10 hod
4. Žiaci 4. ročníka nástup o 8.15 hod

V prvý školsky deň je potrebné doručiť i vyplnené tlačivá dané ministerstvom.(viď. TLAČIVÁ
"Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti")
ŽIAK BEZ vyplnených tlačív nemôže byť vpustený do budovy ZŠ.

Ukončenie vyučovania bude o 9.30 hod.

Školský klub detí bude v prevádzke od 3.septembra 2020.

Tešíme sa na Vás!
Informácie k otvoreniu ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021.

( Celý obsah tohoto článku zobrazíte kliknutím )

COVID – 19, 31.8.2020

Organizácia výchovno-vyučovacieho procesu v základnej škole od 2. 9. 2020 Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR…

čítaj viac

Informácie k otvoreniu ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021. Vážení rodičia, PRE MIMORIADNU SITUÁCIU COVID 19 budú v prvý deň školského roka, t.j….

čítaj viac

Daľšie zviditelnenie našej školičky

čítaj viac