Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Slávnostné ukončenie školského roka 2018 / 2019, 28. jún 2019

Date: júl 2, 2019 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Slávnostné ukončenie školského roka zahŕňalo aj niekoľko poďakovaní za prácu odvedenú na pôde školy, a to pani kuchárke Eliške Mogorovej a pani vedúcej školskej jedálne pani Zlatke Budzelovej za príkladnú starostlivosť o naše hladné brušká. My sa však s nimi nelúčime navždy, dvere majú do našej školy vždy otvorené. prajeme im zaslúžený oddych. Pani riaditeľka vo svojom príhovore vyzdvihla aktívnu účasť žiakov i rodičov v zbere papiera, kartónu i plechoviek. Udelila diplomy a ceny pre prvých troch víťazov. Za zber papiera a kartónu sa na 1. mieste umiestnil Miško Švaňa z 2.A triedy, na 2. mieste Tánička Staňová z 3.A triedy a na 3. mieste Mário Rusnák z 1.A triedy. Ako kolektív získali titul Najaktívnejšia TLUPA žiaci z 2.A triedy, ktorí vyzbierali takmer 3500 kg papiera a kartónu. V zbere plechoviek bola najúspešnejšou triedou taktiež 2.A, a bol im udelený titul KOVOŽRÚTI. Na 1. mieste v zbere plechoviek sa umiestnila Sabinka Penteková, na 2. mieste Miško Švaňa a na 3. mieste Dominik Drábik.Výherná trieda 2. A s pani triednou učiteľkou Mgr. Livkou Šimkovou boli odmenení chutnými sladunkými čokoládovými tortami. Ostatných, ktorí čo i len zrnkom prispeli k zberu čakali banánové muffinky. Poďakovanie patrí našej Mirke Butkajovej, ktorá bola hlavný koordinátor zberu na škole. So žiakmi 4. A triedy sme sa rozlúčili a zaželali veľa síl v nových školách. Základná škola venovala knižné odmeny a špeciálnu odmenu ako i pochvalu riaditeľa školy dostal žiak Matej Vojtas za príkladnú reprezentáciu školy vo vedomostiach i v správaní, ako aj za pokorný prístup. Prajeme si krásne prázdniny, veselé leto plné oddychu. Za sladké muffinky a tortičky ďakujeme cukrárkam pani Monike Drábikovej a pani Mirke Butkajovej. Za džúsiky ku tortičke ďakujeme sponzorovi, firme VITAR.