ŠKD

  • kukni na facebook

ŠKD

Školský klub detí v školskom roku 2019/2020
Prevádzka: pondelok až piatok
RÁNO v čase od 6.00 do 7.30
PO VYUČOVANÍ v čase od 11.35 do 16.35
Vychovávateľka I. oddelenie: Mgr. Lucia Purdová
Vychovávateľka II. oddelenie: Pani Janka Lahitová

 

Výchovný poriadok ŠKD pre školský rok 2019-2020

Výchovný-poriadok-ŠKD-2019-2020

Oznam o výške príspevku do ŠKD pre školský rok 2019-2020

Oznam o výške poplatku 2019-2020

OZNAM – SLUŽBY V ŠKD OD 2.9.2019

Personálne zabezpečenie v ŠKD na šk. rok 2019-2020

PLÁN práce ŠKD pre školský rok 2019-2020

PLÁN práce ŠKD 2019-2020