ŠKD

  • kukni na facebook

ŠKD

Školský klub detí v školskom roku 2018/2019
Prevádzka: pondelok až piatok
RÁNO v čase od 6.00 do 7.30
PO VYUČOVANÍ v čase od 11.35 do 16.35
Vedúca ŠKD/ vychovávateľka I. oddelenie: Mgr. Lucia Purdová
Vychovávateľka II. oddelenie: Pani Janka Lahitová

 

Výchovný poriadok ŠKD pre školský rok 2018-2019
Výchovný poriadok ŠKD od 2018-2019

 

Oznam o výške príspevku do ŠKD pre školský rok 2018-2019
Oznam o výške príspevku do ŠKD pre školský rok 2018-2019

 

OZNAM – SLUŽBY V ŠKD OD 10.9.2018
SLUŽBY V ŠKD OD 10.9.2018

 

PLÁN práce ŠKD pre školský rok 2018-2019
PLÁN práce ŠKD pre školský rok 2018-2019