Alfiáda 2020

Po obnoveni chodu školy 8. 2. 2021 čakalo pre žiakov prekvapenie v podobe hlavnej výhry v súťaži Alf online testovanie….

čítaj viac

Fašiangy, február 2021

Návrat do školy sa niesol v duchu fašiangov. V školskom klube detí i na výtvarnej výchove sme si pripomenuli obdobie…

čítaj viac

ĎALŠÍ ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV …

ALFIÁDA 2020, súťaž, do ktorej sa mohlo zapojiť každé školské zariadenie na území SR alebo trieda a jej žiaci, ktorí…

čítaj viac