Vážení rodičia,
PRE MIMORIADNU SITUÁCIU COVID 19 budú v prvý deň školského roka, t.j. 2. Septembra 2020 platiť nasledovné organizačné pokyny:
Žiaci prídu podľa ročníkov v časových intervaloch pred budovu ZŠ, kde si ich vyzdvihne triedny učiteľ. Do budovy vchádzajú len žiaci, BEZ
RODIČOV. Výnimkou sú žiaci 1. ročníka, ktorí prídu pred budovu ZŠ s 1 zákonným zástupcom (ktorý bude mať ochranné prostriedky) a vstúpia do
budovy s triednou pani učiteľkou. V daný deň bude i triedne rodičovské združenie ( len rodičov žiakov 1.A).

1. Žiaci 1. ročníka nástup o 8.00 hod
2. Žiaci 2. ročníka nástup o 8.05 hod
3. Žiaci 3. ročníka nástup o 8.10 hod
4. Žiaci 4. ročníka nástup o 8.15 hod

V prvý školsky deň je potrebné doručiť i vyplnené tlačivá dané ministerstvom.(viď. TLAČIVÁ
"Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti")
ŽIAK BEZ vyplnených tlačív nemôže byť vpustený do budovy ZŠ.

Ukončenie vyučovania bude o 9.30 hod.

Školský klub detí bude v prevádzke od 3.septembra 2020.

Tešíme sa na Vás!
Informácie k otvoreniu ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021.

( Celý obsah tohoto článku zobrazíte kliknutím )

Jesenná výstava PLODY ZEME, október2020

Tento školský rok 2020/2021 sme spolu so žiakmi, za pomoci ich rodičov a starých rodičov vytvorli výstavu s názvom PLODY…

čítaj viac

Školský klub detí – jesenné aktivity, október 2020

V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ PANI VYCHOVÁVATEĽKY JANKA, LENKA A LUCKA TVORIA S DEŤMI RÔZNE KREATÍVNE NÁPADY Z PAPIERA, PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV,…

čítaj viac

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V TURČIANSKEJ ŠTIAVNIČKE, 9. OKTÓBER 2020

Aj tento školský rok 2020/2021 sme so žiakmi 4.A absolvovali environmentálnu výchovu v CVČ Turčianska Štiavnička a priblížili sme sa…

čítaj viac