ĎALŠÍ ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV …

ALFIÁDA 2020, súťaž, do ktorej sa mohlo zapojiť každé školské zariadenie na území SR alebo trieda a jej žiaci, ktorí…

čítaj viac

Svätá Lucia, 13.december 2020

“Hojného požehnania gazda i gazdiná, hojného požehnania celá rodina. Navštívili sme Váš dom, aby sme bosorkám dali zbohom.” … na…

čítaj viac

Mikuláš, 7.12. 2020

Ani tento rok nás Mikuláš neobišiel a zavítal medzi nás spolu s čertami, anjelom a pomocníkom škriatkom. Nádielka bola veru…

čítaj viac