september2021

  • kukni na facebook

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, 26. september 2021

Date: september 27, 2021 Author: admin Categories: Udalosti školy

Ani v našej skoličke sme nezabudli na 26. september, čo je Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. V každej triede žiaci pod vedením triednych učiteliek vytvárali projekty a  zároveň učebné pomôcky – kvet vlajok, zaujímavosti európskych…

čítaj viac