Dokumenty školy

  • kukni na facebook

Date: november 2, 2020 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA

 

Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko
odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

 

❗️Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie,
neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie
či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie
realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom
zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť
sa na nich a na ich dokumenty.

 

Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

👉Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

👉Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

👉Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

 

Základné princípy:

 

🔴 Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10
dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15
ÚVZ)

 

🟢 Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri
vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí
človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

 

🔵 Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude
bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby
s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa
nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich
vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne
12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

 

Čiže:

👉 Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

👉 Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

👉Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

👉 Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

 

Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov
celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo
najskôr vrátiť do škôl.

 

Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-1-11-2020/